logo ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Hydrologický mapový server Českého hydrometeorologického ústavu

Hydrologické ročenky České republiky

Hydrologická ročenka je jednou z mnoha forem prezentace aktivit  ČHMÚ a výsledků sledování a hodnocení hydrologických poměrů v České republice v daném roce. Snahou je podat ucelené informace o hydrologických měřeních i následném hodnocení ve vztahu k dlouhodobým charakteristikám. Hydrologická ročenka je určena jednak pro odbornou veřejnost a státní instituce, ale též pro laickou hydrologickou veřejnost. Cílem je v opakující se textové, tabelární a grafické formě prezentace umožnit uživatelům průběžné sledování a porovnávání prostorových a časových změn vodního režimu.

Hydrologická ročenka 2004
Hydrologická ročenka 2005
Hydrologická ročenka 2006
Hydrologická ročenka 2007
Hydrologická ročenka 2008
Hydrologická ročenka 2009
Hydrologická ročenka 2010

Hydrologická ročenka 2011
Hydrologická ročenka 2012
Hydrologická ročenka 2013
Hydrologická ročenka 2014
Hydrologická ročenka 2015
Hydrologická ročenka 2016
Hydrologická ročenka 2017
Hydrologická ročenka 2018


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologická bilance
Projekty na vyhodnocení významných povodní
Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.3.2000, aktualizována 11.04.2017
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., ředitel Úseku hydrologie
mailto: jan.danhelka [
zavináč] chmi.cz