Souhrnná zpráva projektu

Extrakty ze závěrečných dokumentačních zpráv dílčích úkolů projektu provedli a edičně upravili:

Ing. Josef Hladný, CSc.

Ing. Vladimír Blažek, CSc., Ing. Václav Dvořák,

Ing. Jan Kubát, Doc. Ing. Vladislav Švihla, DrSc.

V Praze v červnu 1998

Obsah

Pozn.: Originální zobrazení grafických příloh nelze uveřejnit na těchto stránkách, jde o příliš veliké soubory. Tato dokumentace je k dispozici v knihovně Českého hydrometeorologického ústavu Praha. Na těchto internetových stránkách najdete podstatně zmenšené kopie nebo v přílohách náhledy originálů.

 

Návraty:

Obsah

Přílohy

Konec

© Copyright Český hydrometeorologický ústav