logo ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Hydrologický server Českého hydrometeorologického ústavu

Seminář k vyhodnocení povodní v červnu 2013
16. října 2014 - Povodí Vltavy, s.p.

Úvod a opatření - Jan Kubát

Příčiny a průběh povodní v červnu 2013 - Petr Šercl

Předpovědní povodňová služba v červnu 2013 - Radek Čekal

Informační toky v hlavním městě Praze za povodně v červnu 2013 - Jiří Hovorka

Ochranná funkce významných vodních děl - Tomáš Kendík

Bezpečnost malých vodních děl - video

Funkce a bezpečnost malých vodních děl - Ondřej Švarc

Vliv protipovodňových opatření na průběh povodní - Jiří Petr

Funkčnost protipovodňových opatření - Lukáš Drbola

Činnost orgánů povodňové služby a složek IZS - Marta Spálenková

Hlásná a hlídková služba na úrovni obce - problémy hlásné služby za povodní červen 2013 - Jan Papež

Ćinnost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje - Jan Hadrbolec

Hasičský záchranný sbor SČK - video

Vztah povodňových orgánů a orgánů krizového řízení - Josef Reidinger

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 - Pavla Štěpánková

 

Informace

Výstrahy

Předpovědi

Hlásné profily

Jakost vody

IS Arrow

Ročenky

Bilance

Oddělení
 

Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
 Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance
Seznam oddělení úseku hydrologie
Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky
Hydrologie
| ČHMÚ


Stránka zřízena 21.30.2014, aktualizována 22.10.2014
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz

© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | P
odmínky užití

RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
mailto: danhelka [zavináč] chmi.cz