logo ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Hydrologický server Českého hydrometeorologického ústavu

Projekt vyhodnocení povodní v červnu 2013

Předběžná zpráva projektu

Závěrečná souhrnná zpráva projektu

Usnesení vlády ČR č. 570 ze dne 14. července 2014

Seminář 16. října 2014

Dílčí zpráva – Meteorologické příčiny povodní

Dílčí zpráva – Hydrologické vyhodnocení povodní

Dílčí zpráva – Analýza antropogenního ovlivnění povodňového režimu

Dílčí zpráva – Činnost povodňových komisí, složek IZS a ostatních účastníků ochrany před povodněmi

Dílčí zpráva – Předpovědní povodňová služba

Dílčí zpráva – Analýza mediálního informování veřejnosti

Dílčí zpráva – Vyhodnocení funkce a bezpečnosti vodních děl
Část 1 - významná vodní díla
Část 2 - malá vodní díla

Dílčí zpráva – Vyhodnocení funkčnosti protipovodňových opatření

Dílčí zpráva – Vyhodnocení rozsahu a dokumentace zaplavených území

Dílčí zpráva – Sociální a zdravotní dopady povodní

Dílčí zpráva – Ekonomické dopady povodní

Dílčí zpráva - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
Příloha 1 – Pasporty svahových nestabilit:
→ Jihočeský kraj
→ Jihomoravský kraj
Příloha 2 – Pasporty svahových nestabilit:
→ Královehradecký kraj
Příloha 3 – Pasporty svahových nestabilit:
→ Plzeňský kraj
→ Ústecký kraj
Příloha 4 – Pasporty svahových nestabilit:
→ Středočeský kraj
→ Území hl. města Prahy

Dílčí zpráva - Dopady povodní na žživotní prostředí a ochranu vod

Informace

Výstrahy

Předpovědi

Hlásné profily

Jakost vody

IS Arrow

Ročenky

Bilance

Oddělení
 

Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
 Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance
Seznam oddělení úseku hydrologie
Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky
Hydrologie
| ČHMÚ


Stránka zřízena 8.3.2000, aktualizována 03.04.2015
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz

© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | P
odmínky užití

RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., ředitel Úseku hydrologie
mailto: jan.danhelka [zavináč] chmi.cz