HODNOCENÍ SVAHOVÝCH NESTABILIT V OKRESECH JESENÍK,NOVÝ JIČÍN, KLATOVY, PRACHATICE A STRAKONICE

Novojičínsko

Tab. 2: Přehled a lokalizace sesuvů vzniklých po přívalových srážkách v červnu 2009 v okrese Nový Jičín
Mapa 3: Sesuvy v okrese Nový Jičín vzniklé po přívalových srážkách v červnu 2009

Jižní Čechy

Tab. 3: Přehled a lokalizace sesuvů vzniklých po přívalových srážkách v červnu 2009 v Jižních Čechách
Mapa 4: Sesuvy v Jižních Čechách vzniklé po přívalových srážkách v červnu 2009

Kategorizace sesuvných území

Jesenicko – evidenční listy sesuvů

Lokalizace sesuvného území 1 Písečná (Foto Seznam/Mapy)
Lokalizace sesuvného území 1 Písečná (Podklad Seznam/Mapy)
Pohled část odlučné hrany sesuvu 1 Písečná

Lokalizace sesuvného území 2 Písečná (Foto Seznam/Mapy)
Lokalizace sesuvného území 2 Písečná (Podklad Seznam/Mapy)
Celkový pohled na sesuv 2 Písečná
Lokalizace sesuvného území 3 Písečná (Foto Seznam/Mapy)
Lokalizace sesuvného území 3 Písečná (Podklad Seznam/Mapy)
Celkový pohled na sesuv 3 Písečná
Lokalizace sesuvného území 4 Písečná (Podklad Seznam/Mapy)
Pohled na odlučnou hranu sesuvu 4 Písečná a na dům č. p. 285
Celkový pohled na sesuvné území 4 Písečná
Lokalizace sesuvného území 4 Písečná (Foto Seznam/Mapy)
Lokalizace sesuvného území 4 Písečná (Podklad Seznam/Mapy)
Pohled na odlučnou hranu sesuvu 4 Písečná a na dům č. p. 285
Celkový pohled na sesuvné území 4 Písečná
Lokalizace sesuvného území 5 Česká Ves (Podklad Seznam/Mapy)
Pohled na svah nad silnicí nad odlučnou hranou sesuv 5 Česká Ves
Celkový pohled na sesuv 5 Česká Ves
Pohled na bahnotok na louce pod sesuvem 5 Česká Ves
Lokalizace potenciálního sesuvného území na pravém břehu Bělé v České Vsi s vyznačením aktivních sesuvů v červnu 2009
Lokalizace sesuvného území 6 Česká Ves (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 6 Česká Ves (Podklad Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území v leteckém snímku portálu Seznam/Mapy.cz.
Čelo sesuvného území 6 Česká Ves pod č. p. 174 přehradilo a poškodilo příjezdovou cestu k domu.
Pohled na dolní část sesuvného území 6 Česká Ves, 8. 7. 2009.
Pohled na poškozenou silnici v odlučné hraně spodní části sesuvu 6 Česká Ves pod č. p. 174, 8. 7. 2009.
Lokalizace potenciálního sesuvného území na pravém břehu Bělé v České Vsi s vyznačením aktivních sesuvů v červnu 2009
Lokalizace sesuvného území 7 Česká Ves (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 7 Česká Ves (Podklad Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území v leteckém snímku portálu Seznam/Mapy.cz.
Pohled na sesuvné území 7 Česká Ves pod domem č. p. 171.
Pohled na odlučnou část sesuvného území 7 Česká Ves, 8. 7. 2009.
Pohled na přehrazenou silnici čelem sesuvných proudů 7 Česká Ves, 8. 7. 2009.
Lokalizace potenciálního sesuvného území na pravém břehu Bělé v České Vsi s vyznačením aktivních sesuvů v červnu 2009
Lokalizace sesuvného území 8 Česká Ves (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 8 Česká Ves (Podklad Seznam/Mapy).
Pohled na sesuvné území 8 Česká Ves nad domem č. p. Úzká 516.
Lokalizace potenciálního sesuvného území na pravém břehu Bělé v České Vsi s vyznačením aktivních sesuvů v červnu 2009
Lokalizace sesuvného území 9 Česká Ves (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 9 Česká Ves (Podklad Seznam/Mapy).
Pohled na sesuvné území v České Vsi, Úzká 290.
Pohled na sesuvné území a dům v České Vsi, Úzké 290, 8. 7. 2009.
Detailní pohled na sesuvné území v České Vsi, Úzké 290, 8. 7. 2009.
Lokalizace potenciálního sesuvného území na pravém břehu Bělé v České Vsi s vyznačením aktivních sesuvů v červnu 2009
Lokalizace sesuvného území 10 Česká Ves (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 10 Česká Ves (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na dům v České Vsi, Úzká 158 a na sesuv za ním.
Pohled na sesuvné území v České Vsi, Úzká 158.
Lokalizace potenciálního sesuvného území na pravém břehu Bělé v České Vsi s vyznačením aktivních sesuvů v červnu 2009
Lokalizace sesuvného území 11 Česká Ves (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 11 Česká Ves (Podklad Seznam/Mapy)
Celkový pohled na odlučnou část a tělo proudového sesuvu 11 Česká Ves.
Pohled na sesuvné území 11 Česká Ves za domy č. p. Úzká 515 (vpravo, aktivní část) a Úzká 4 (vlevo, potenciální ohrožení).
Pohled na sesuvné území v 11 České Vsi, čelo proudového sesuvu za domem č. p. Úzká 515.
Sesuvné území 11 Česká Ves. Potenciální frontální sesuv za domem č. p. Úzká 4.
Lokalizace sesuvného území 12 Česká Ves (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 12 Česká Ves (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na odlučnou část a tělo sesuvu 12 Česká Ves.
Celkový pohled na akumulační část proudového sesuvu 12 Česká Ves.
Lokalizace potenciálního sesuvného území na pravém břehu Bělé v České Vsi s vyznačením aktivních sesuvů v červnu 2009
Lokalizace sesuvného území 13 Tomíkovice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 13 Tomíkovice (Podklad Seznam/Mapy).
Pohled na dům č. p. Tomíkovice 310 a sesuvné území za ním.
Celkový pohled na sesuvné území č. p. Tomíkovice 310.
Lokalizace sesuvného území 14 Tomíkovice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 14 Tomíkovice (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 14 Tomíkovice a na ohrožený dům nad ním.
Lokalizace sesuvného území 16 Skorošice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 16 Skorošice (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 16 Skorošice pod č. p. 1.
Detailní pohled na zvětraliny granitů žulovského plutonu, sesuv 16 Skorošice.
Lokalizace sesuvného území 17 Skorošice a starého frontálního sesuvu (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 17 Skorošice (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 17 Skorošice nad č. p. 180.
Detailní pohled na odlučnou hranu sesuvu 17 Skorošice.
Lokalizace sesuvného území 18 Skorošice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 18 Skorošice (Podklad Seznam/Mapy)
Celkový pohled na sesuv 18 Skorošice u č. p. 177.
Lokalizace sesuvného území 19 Skorošice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 19 Skorošice (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 19 Skorošice u č. p. 177.
Lokalizace sesuvného území 20 Skorošice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 20 Skorošice (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 20 Skorošice vedle domu č. p. 154.
Lokalizace sesuvného území 21 Žulová (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 21 Žulová (Podklad Seznam/Mapy).
Pohled na sesuv 21 Žulová, neodklizená část akumulace u domu.
Sesuv 21 Žulová, pohled na jednotlivé zemní proudy mezi domy.
Lokalizace sesuvného území 22 Skorošice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 22 Skorošice (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na proudový sesuv 22 Skorošice.
Pohled na odlučnou část sesuvu 22 Skorošice.
Lokalizace sesuvného území 23 Skorošice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 23 Skorošice (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuvné území 23 Skorošice, Nýznerova 279.
Pohled na akumulační část sesuvného území 23 Skorošice, Nýznerova 279.
Lokalizace sesuvného území 24 Skorošice, Nýznerov (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 24 Skorošice, Nýznerov (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuvné území 24 Skorošice, Nýznerov.
Lokalizace sesuvného území 25 Vápenná (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 25 Vápenná (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuvné území 25 Vápenná.
Detail odlučné části sesuvného území 25 Vápenná.
Lokalizace sesuvného území 26 Vápenná (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 26 Vápenná (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuvné území 26 Vápenná.
Lokalizace sesuvného území 27 Žulová (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 27 Žulová (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 27 Žulová.
Lokalizace sesuvného území 28 Vápenná (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 28 Vápenná (Podklad Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuvné území 28 Vápenná.
Lokalizace sesuvného území 29 Vápenná (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 29 Vápenná (Podklad Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 30 Jeseník, Vrchovištní 201 (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 30 Jeseník, Vrchovištní 201 (podle Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 30 Jeseník, Vrchovištní 201.
Odlučná a akumulační část sesuvu 30 Jeseník, Vrchovištní 201.
Lokalizace sesuvného území 31 Javorník, Zálesí (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 31 Javorník, Zálesí (podle Seznam/Mapy).
Pohled na sesuv 31 Javorník, Zálesí za domem č. p. 76.
Odlučná část sesuvu 31 Javorník, Zálesí za domem č. p. 76.
Lokalizace sesuvného území 32 Javorník, Zálesí (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 32 Javorník, Zálesí (podle Seznam/Mapy).
Pohled na sesuv 32 Javorník, Zálesí pod domem č. p. 29.
Lokalizace sesuvného území 33 Javorník, Zálesí (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 33 Javorník, Zálesí (podle Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 33 Javorník, Zálesí na parcele č. 824.
Odlučná část sesuvu 33 Javorník, Zálesí na parcele č. 824.
Odlučná část sesuvu 32 Javorník, Zálesí pod domem č. p. 29.
Sesuv 32 Javorník, Zálesí, ohrožený dům č. p. 29 stojící u odlučné hrany sesuvu.
Lokalizace sesuvného území 34 Javorník, Travná (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvu 34 Javorník, Travná (podle Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 34 Javorník, Travná.
Lokalizace sesuvného území 35 Javorník, Travná (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvu 35 Javorník, Travná (podle Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 35 Javorník, Travná.
Lokalizace sesuvného území 36 Javorník, Travná (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvu 36 Javorník, Travná (podle Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 36 Javorník, Travná.
Detail odlučné hrany sesuvu 36 Javorník, Travná.
Lokalizace sesuvného území 37 Skorošice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvu 37 Skorošice (podle Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 37 Skorošice včetně akumulace pokryté přemístěnou vegetací.
Detail odlučné hrany sesuvu 37 Skorošice.
Lokalizace sesuvného území 38 Vápenná (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvu 38 Vápenná (podle Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 38 Vápenná.
Detail odlučné hrany sesuvu 38 Vápenná.
Lokalizace sesuvného území 39 Bělá-Domašov (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvu 39 Bělá-Domašov (podle Seznam/Mapy).
Poškozená hospodářská budova akumulací sesuvu 39 Bělá-Domašov,
Lokalizace sesuvného území 40 Jeseník-Seč (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvu 40 Jeseník-Seč (podle Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 40 Jeseník-Seč.
Lokalizace sesuvného území 41 Jeseník-Seč (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvu 41 Jeseník-Seč (podle Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 41 Jeseník-Seč.
Lokalizace sesuvného území 42 Mikulovice, Široký Brod (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvu 42 Mikulovice, Široký Brod (podle Seznam/Mapy).
Celkový pohled na sesuv 42 Mikulovice, Široký Brod s plochým kuželem uloženým vzniklým bahnotokem.
Detail odlučné hrany a apikální části uloženého kužele sesuvu 42 Mikulovice, Široký Brod.
Lokalizace sesuvného území 43 Mikulovice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvu 43 Mikulovice (podle Seznam/Mapy).
Pohled na akumulaci sesuvu 43 Mikulovice pokrytou vegetací.
Pohled na odlučnou hranu a translační část sesuvu 39 Bělá-Domašov.

Novojičínsko – evidenční listy sesuvů

Lokalizace sesuvu Veřovice, U Tabulí (d. b. 1); foto Seznam/Mapy.
Lokalizace sesuvného území j. od Veřovic (Podklad Seznam/Mapy).
Kamenitohlinité sedimenty odkryté sesuvem pod lesní komunikací j. od Veřovic.
Lokalizace sesuvu Veřovice, (d. b. 2); foto Seznam/Mapy.
Celkový pohled na sesuv u lesní cesty j. od Veřovic.
Lokalizace sesuvu Veřovice, Padolí (d. b. 3); foto Seznam/Mapy.
Celkový pohled na sesuv pod přehradou v Padolí.
Lokalizace sesuvu Veřovice, (d. b. 4); foto Seznam/Mapy.
Lokalizace sesuvu Veřovice, Padolí, (d. b. 5); foto Seznam/Mapy.
Praskliny v lesní komunikaci u Padolí.
Lokalizace sesuvu Veřovice, (d. b. 6); foto Seznam/Mapy.
Celkový pohled na sesuv j. od obce Veřovice.
Lokalizace sesuvného území mezi Žilinou a Mořkovem (Podklad Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvu Veřovice, (d. b. 7); foto Seznam/Mapy.
Sesuvné území na zahradě v Žilině u Nového Jičína.
Lokalizace sesuvu Mořkov, (d. b. 8); foto Seznam/Mapy.
Celkový pohled na sesuv za benzínovou stanicí v obci Mořkov.

Jižní Čechy – evidenční listy sesuvů

Lokalizace sesuvného území 1 Svinětice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 1 Svinětice (Podklad Seznam/Mapy).
Pohled na zářez železniční trati s výchozem leukográtního granitu a projevy skalního řícení.
Zvětralý leukográtní migmatit postižen puklinami a metamorgní foliací. V puklinách kořeny stromů a náletových dřevin.
Lokalizace sesuvného území 2 Žárovná (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 2 Žárovná (Foto Seznam/Mapy).
Příčný profil sesutého zářezu.
Pohled na sesutý zářez silnice se vzrostlou stromovou vegetací.
Lokalizace sesuvného území 3 Prachatice (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 3 Prachatice ( Seznam/Mapy).
Opěrná zeď sanující zářez železniční trati postižený proudem.
Nově vybudovaná povrchová drenáž postiženého území.
Lokalizace sesuvného území 4 Městská Lhotka (Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 4 Městská Lhotka (Podklad Seznam/Mapy).
Pohled na odlučnou oblast proudu.
Pohled na odlučnou část proudu od silnice, transportní část proudu byla odklizena ze silnice, proud ústil do Živného potoka, který akumulační část rozplavil.
Lokalizace sesuvných území 5, 6 a 7 v okolí Setěchovic (Podklad Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvných území 5, 6 a 7 v okolí Setěchovic(Foto Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 5 Zálezly-Kovanín (Foto Seznam/Mapy).
Sekundární sesutí zpět vrácené zeminy v odlučné oblasti sesuvu v obci Zálezly-Kovaníně.
Čelo akumulace o mocnosti 1 m zastavené o objekt č. p. 35,
Lokalizace sesuvného území 6 Setěchovice (Foto Seznam/Mapy).
Posun kraje meze s odlučnou oblastí u objektu č. p. 26.
Vytváření zátrhů (odlučné oblasti) bez zřetelného laterálního posunutí.
Lokalizace sesuvného území 7 Setěchovice (Foto Seznam/Mapy).
Pohled na sesutý zářez silnice u Setěchovic.
Lokalizace sesuvného území 8 Záblatí (Podklad Seznam/Mapy).
Lokalizace sesuvného území 8 Záblatí (Foto Seznam/Mapy).
Pohled na sesutý zářez silnice při severním okraji obce Záblatí.
Lokalizace sesuvného území 9 Zábrdí (foto Seznam/mapy.cz).
Lokalizace sesuvného území 9 Zábrdí (podklad Seznam/mapy.cz).
Pohled na odlučnou část proudového sesuvu tvořené náspem silnice.
Pohled na střední část tělesa proudu.
Pohled na proudový sesuv z odlučné oblasti.
Schématické znázornění lokalizace sesuvného území.
Lokalizace sesuvného území 10 Čenkova pila (foto Seznam/mapy.cz).
Lokalizace sesuvného území 10 Čenkova pila (podklad Seznam/mapy.cz).
Sanace sesutého zářezu silnice drceným kamením.
Nesanovaný úsek sesutého zářezu, kde bylo provedeno pouze odklizení akumulace sesuvu.