Český hydrometeorologický ústav

Vyhodnocení přívalových povodní v červnu a červenci 2009 na území České republiky


Projekt byl řešen na základě usnesení vlády ČR č. č. 966 z 20. července 2009
Zadavatel projektu:                Ministerstvo životního prostředí
Nositel projektu:     Český hydrometeorologický ústav
Koordinátor projektu:  Ing. Jan Kubát
Doba řešení projektu: 07/2009 – 12/2009
Výstupy projektu: Řešitel:
Souhrnná zpráva  ČHMÚ
Meteorologické příčiny povodní  ČHMÚ
Hydrologický průběh povodní  ČHMÚ
Vliv vodních děl na průběh povodní a jejich poškození  VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Činnost předpovědní povodňové služby  ČHMÚ
Činnost povodňové služby a složek IZS VÚV TGM v.v.i.
Vyhodnocení dopadů povodní na krajinu a životní prostředí Fakulta stavební VUT v Brně
Hodnocení svahových nestabilit v okresech Jeseník, Nový Jičín, Klatovy, Prachatice a Strakonice Česká geologická služba
Přívalové povodně v horských a podhorských oblastech ŠINDLAR s.r.o.
Ekonomické a sociální dopady povodní VÚV TGM v.v.i.
Metodika mapování povodňového rizika VÚV TGM v.v.i.
Lokální výstražné systémy na tocích ČR Kocman - monitoring
Fotografická dokumentace Ing. Jan Papež – fa Koordinace

 Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
XXXVII. ročník pochodu Vodohospodářská padesátka
Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Aktuální radarová data | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.12.2009, aktualizována 19.03.2012
P
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., ředitel Úseku hydrologie
mailto: jan.danhelka [
zavináč] chmi.cz