Český hydrometeorologický ústav


METEOROLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ VYHODNOCENÍ JARNÍ POVODNĚ 2006 NA ÚZEMÍ ČR

Obálka
Obsah

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 00 Praha 10 

Projekt:

VYHODNOCENÍ JARNÍ POVODNĚ 2006 NA ÚZEMÍ ČR 

Nositel projektu:

Adresa:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Podbabská 30
160 62 Praha 6 

Koordinátor projektu:

Ing. Ladislav Kašpárek, CSc. 

Doba řešení projektu:

05/2006–09/2006

I. etapa projektu:

METEOROLOGICKÉ VYHODNOCENÍ JARNÍ POVODNĚ 2006 NA ÚZEMÍ ČR
část A – Meteorologické vyhodnocení jarní povodně 2006

II. etapa projektu:

HYDROLOGICKÉ VYHODNOCENÍ JARNÍ POVODNĚ 2006  NA ÚZEMÍ ČR
část B – Hodnocení příčin, průběhu a extremity povodně
část C – Hlásná a předpovědní povodňová služba
část D – Fotografická příloha

Nositel I. a II. etapy projektu: 

Adresa:

Český hydrometeorologický ústav
Úsek meteorologie a klimatologie
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4-Komořany

Ředitel ústavu:

Ing. Ivan Obrusník, DrSc.

Odborný náměstek:

Meteorologie a klimatologie - RNDr. Radim Tolasz
Hydrologie - Ing. Jan Kubát

Koordinátor I. etapy:

Mgr. Marjan Sandev 

Koordinátor II. etapy:

část B – Ing. Petr Šercl
část C – RNDr. Jan Daňhelka, PhD.

Doba řešení I. etapy:

05/2006–07/2006 

Doba řešení II. etapy:

05/2006–08/2006 

Odpovědný řešitel:

část A – Mgr. Marjan Sandev
část B – Ing. Petr Šercl
část C – RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
část D – Ing. Libor Elleder

Řešitelé část A:

Kap. 1: RNDr. Jan Pavlík
Kap. 2
: Ing. Pavel Šimandl, RNDr. Vanda Kopecká, Jan Šedivka
Kap. 3
: RNDr. Milena Ferebauerová, RNDr. Stano Racko, Mgr. Petr Skalák
Kap. 4
: Ing. Pavla Řičicová, Mgr. Šimon Bercha, RNDr. Luboš Němec, Mgr. Petr Skalák
Kap. 5
: RNDr. František Šopko, Ing. Arnošt Šír 

Řešitelé část B:

Kap. 1–5: Ing. Petr Šercl
Kap. 6
: RNDr. Vilibald Kakos, Ing. Libor Elleder, Ing. Jan Kubát, Ing. Petr Šercl
Kap. 7
: Ing. Bohuslava Kulasová, Ing. Miloň Boháč
Kap. 8
: Ing. Petr Šercl

Řešitelé část C:

Kap. 1–4: RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
Kap. 5
: RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., Mgr. Tomáš Vlasák, Ing. Lucie Březková
Kap. 6–8
: RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

Řešitelé část D:

Ing. Libor Elleder a autoři fotografií

Technická spolupráce:

Olga Šuvarinová 

Místo uložení zprávy:

VTEI VÚV T. G. M.
SIS ČHMÚ

   


K úspěšnému prohlížení tohoto obsahu musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader v. 5.0 nebo novější.
Pokud jej nemáte, klepněte na odkaz k instalaci prohlížeče Adobe Acrobat:
Adobe Acrobat Reader


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance

Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.10.2006, aktualizována 12.05.2011
 
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., ředitel Úseku hydrologie
mailto: jan.danhelka [
zavináč] chmi.cz