logo ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Prezentace historických hydrologických a klimatologických dat

Historické datové řady

Stránka umožňuje přístup k vybraným hydrologickým a klimatologickým režimovým datům.  K dispozici jsou dvě datové sady časových řad.

Prezentovaná data slouží pro vědecké a výzkumné účely a nesmí být použita komerčně.  Stažení souborů s daty je podmíněno souhlasem s licenční smlouvou a vyplněním vstupního formuláře. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, slouží výhradně k získání zpětné vazby o využití dat.
Jiná data, než zde uvedená, se poskytují po uzavření vzájemné smlouvy a jsou zpoplatněná. Pro informace o možnostech a podmínkách získání konkrétních dat kontaktujte vedoucí oddělení hydrologie nebo klimatologie na příslušné pobočce.

K datům

 

Aktuální hydrologické informace | Výstrahy
Hydrologické předpovědi | Hlásné profily | IS množství
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance
Projekty na vyhodnocení významných povodní

Informační systém Voda České republiky
Seznam oddělení úseku hydrologie
Aktuální radarová data | Radarové odhady srážek |
Numerický model Aladin
Aktuální informace o počasí


ČHMÚ | Hydrologie


Stránka zřízena 1.8.2014, aktualizována 24.08.2015
Připomínky:
jirak [zavináč] chmi.cz
ledvinka [zavináč] chmi.cz
rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
danhelka [zavináč] chmi.cz