Základní odtok v roce 2015 v % dlouhodobého průměru


Do roku 2010 byl používán dlouhodobý průměr za období 1971-2000, od roku 2011 za období 1981-2010.

základní odtok v roce 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | dlouhodobý průměr základního odtoku ČR

Číslo skupiny Název  skupiny Hydrogeologické rajony
Group number Name of group ID of hydrogeological regions
3 Třeboňská a Budějovická pánev 2140, 2151, 2152, 2160
4 Jizerská křída, křída Ohře a středního Labe po Litoměřice, křída dolního Labe 4410 – 4430, 4510 – 4550,
4611 – 4612, 4620 – 4660
5 Křída středního Labe po Jizeru 4310 – 4360
6 Východočeská křída včetně Polické pánve, Náchodského a Poorlického permu 4110, 4210 – 4280,
5152, 5211, 5212
7 Permokarbon limnických pánví, 6230 – 6250,
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky a Vltavy pod Sázavou 5110 – 5140
8 Krystalinikum v povodí střední Vltavy 6320
9 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže 6211 – 6213, 6221, 6222
10 Krystalinikum Krušnohorské soustavy a terciér  Podkrušnohorské pánve 2110, 2120, 2131, 2132,
6111, 6112, 6120, 6131 – 6133
11 Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy 6310
12 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor s podkrkonošským permokarbonem 5151, 5161, 5162, 6411 – 6414
a slezskou pánví
13a Krystalinikum Českomoravské vrchoviny – v povodí Labe 2140, 2151,  2152, 2160,
6510, 6520, 6531, 6532
13b Krystalinikum Českomoravské vrchoviny – v povodí Dyje 6540 – 6560
14 Krystalinikum brněnské jednotky a kulmu Drahanské vrchoviny včetně  2242, 5221, 5222, 6570,
devonu Moravského a Mladečského krasu a neogenu Kuřimské kotliny 6620 – 6640
15 Dyjskosvratecký a Dolnomoravský úval 2241, 2250, 3110
16 Hornomoravský úval a Vyškovská brána 2220, 2230
17 Flyšové sedimenty v povodí Moravy 3221 – 3224
18 Flyšové sedimenty v povodí Odry 3211 – 3213
19 Neogen Oderské brány a Ostravské pánve 2212, 2261, 2262
20 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry 6611 – 6612
21 Krystalinikum Orlických hor a východních Sudet 4291, 4192, 6420, 6431, 6432
22 Středomoravské Karpaty 3230

* oblast 1 je zahrnuta v křídě středního Labe

* oblast 2 nelze bilancovat

* oblast 3 je zahrnuta v krystaliniku krušnohorské soustavy