Základní odtok v roce 2016 v % dlouhodobého průměru

Do roku 2010 byl používán dlouhodobý průměr za období 1971–2000, od roku 2011 za období 1981–2010.

Základní odtok v roce 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | dlouhodobý průměr základního odtoku ČR

Číslo skupiny Název  skupiny Hydrogeologické rajony
Group number Name of group ID of hydrogeological regions
3 Třeboňská a Budějovická pánev 2140, 2151, 2152, 2160
4 Jizerská křída, křída Ohře a středního Labe po Litoměřice, křída dolního Labe 4410–4430, 4510–4550,
4611–4612, 4620–4660
5 Křída středního Labe po Jizeru 4310–4360
6 Východočeská křída včetně Polické pánve, Náchodského a Poorlického permu 4110, 4210–4280,
5152, 5211, 5212
7 Permokarbon limnických pánví, 6230–6250,
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky a Vltavy pod Sázavou 5110–5140
8 Krystalinikum v povodí střední Vltavy 6320
9 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže 6211–6213, 6221, 6222
10 Krystalinikum Krušnohorské soustavy a terciér  Podkrušnohorské pánve 2110, 2120, 2131, 2132,
6111, 6112, 6120, 6131–6133
11 Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy 6310
12 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor s podkrkonošským permokarbonem 5151, 5161, 5162, 6411–6414
a slezskou pánví
13a Krystalinikum Českomoravské vrchoviny – v povodí Labe 2140, 2151,  2152, 2160,
6510, 6520, 6531, 6532
13b Krystalinikum Českomoravské vrchoviny – v povodí Dyje 6540–6560
14 Krystalinikum brněnské jednotky a kulmu Drahanské vrchoviny včetně  2242, 5221, 5222, 6570,
devonu Moravského a Mladečského krasu a neogenu Kuřimské kotliny 6620–6640
15 Dyjskosvratecký a Dolnomoravský úval 2241, 2250, 3110
16 Hornomoravský úval a Vyškovská brána 2220, 2230
17 Flyšové sedimenty v povodí Moravy 3221–3224
18 Flyšové sedimenty v povodí Odry 3211–3213
19 Neogen Oderské brány a Ostravské pánve 2212, 2261, 2262
20 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry 6611–6612
21 Krystalinikum Orlických hor a východních Sudet 4291, 4192, 6420, 6431, 6432
22 Středomoravské Karpaty 3230

* oblast 1 je zahrnuta v křídě středního Labe

* oblast 2 nelze bilancovat

* oblast 3 je zahrnuta v krystaliniku krušnohorské soustavy