Projekty řešené v OPzV

Projekty řešené v OPzV ve spolupráci s jinými organizacemi:

Projekt SP/2e1/153/07: Zákonitosti interakce systému „voda – hornina – krajina“ a jejich využití při ochraně podzemních vod v ČR
Projekt VaV/650/1/01: Hodnocení kvantitativního a chemického stavu podzemních vod
Projekt Phare: Twinning CZ99/IB-EN-01 Implementační strategie směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany vod v České republice
Monitoring vlivu těžby uranu v prostoru Stráž pod Ralskem na podzemní a povrchové vody "České křídy"
Projekt VaV: Hydrogeologická rajonizace. Nositelem je VUV T.G.M.
Projekt GA ČR 2007-2009: Severočeské termy
MZe 2007: Posouzení dopadů klimatické změny na vodohospodářskou soustavu povodí Vltavy

Projekty na nichž se podílel ČHMÚ jako instituce:

Projekt VaV/510/1/99: Projekt Labe III Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí
Projekt ISPA : Monitoring and Assessment of Hydrosphere in Compliance with EU Environmental Directives