Pracovníci oddělení podzemních vod

 

Ing. Martin Zrzavecký - vedoucí oddělení

telefon:

244032541

e-mail:

zrzavecky

p.g. Lenka Černá - režim podzemních vod

telefon:

244032344

e-mail:

cerna

Ing. Martin Gregar - evidence pozorovací sítě podzemních vod

telefon:

244032307

e-mail:

martin.gregar

Ing. František Pešek - provoz pozorovací sítě podzemních vod

telefon:

244032350

e-mail:

frantisek.pesek

 Ing. Radek Vlnas - hydraulické a hydrologické modelování, hydrologická bilance, GIS

telefon:

244032351

e-mail:

vlnas