Porovnání ročních průměrů hladin podzemních vod a vydatností pramenů s dlouhodobými průměry

Porovnání průměrných ročních úrovní hladin podzemních vod a vydatností pramenů s jejich dlouhodobými průměry představuje základní roční charakteristiku režimu podzemních vod.

Pro umožnění porovnání byly úrovně hladin ve vrtech i vydatnosti pramenů standardizovány dlouhodobým průměrem a směrodatnou odchylkou.

Referenčním obdobím pro stanovení dlouhodobého průměru a směrodatné odchylky bylo do roku 2007 období 1971–1990 pro mělké vrty a prameny, resp. 1991–1998 pro hluboké vrty.

Od roku 2008 do roku 2010 bylo používáno období 1971–2000 pro mělké vrty a prameny, resp. 1991–2000 pro hluboké vrty.

Od roku 2011 (tak jak se prodlužuje pozorování) je srovnávacím obdobím pro mělké vrty a prameny období 1981–2010 a pro hluboké vrty období 1991-2010. Kratší délka srovnávacího období u hlubokých vrtů je dána jejich obecně kratší délkou pozorování.

 

2015

 

 

 

 

 


 

2014

 

 

 

 

 


 

2013

 

 

 

 

 


 

2012

 

 

 

 

 


 

2011

 

 

 

 

 


 

2010

 

 

 

 

 


 

2009

 

 

 

 

 


 

2008

 

 

 

 

 


 

2007

 

 

 

 

 


 

2006

 

 

 

 

 


 

2005

 

 

 

 

 


 

2004

 

 

 

 

 


 

2003

 

 

 

 

 


 

2002

 

 

 

 

 


 

2001

 

 

 

 

 


 

2000

 

 

 

 

 


 

1999

 

 

 

 

 


 

1999

 

 

 

 

 


 

1998

 

 

 

 

 


 

1997