Úkoly oddělení


Metodické vedení poboček ČHMÚ

Metodické vedení zahrnuje široké spektrum úkolů od pozorování vodních stavů ve stanicích až po režimové zpracování vyhodnocených průtoků. Můžeme je rozdělit na dvě skupiny:

Příprava podkladů pro státní správu

Oddělení povrchových vod pravidelně připravuje a poskytuje podklady pro výkon státní správy.

Více...

 

Výzkumné práce

Informace o řešení grantových úkolů, projektů VaV atd.

Více...

 

Hydrologické studie

Informace o zpracovaných hydrologických studiích.

Více...

 

Vývoj aplikací

Aplikace vyvíjené v OPV tvoří nedílnou součást pracovních postupů ČHMÚ.

Více...

 

Mezinárodní spolupráce

Někteří pracovníci OPV jsou zapojení do mezinárodních komisí.

Více...

 

Další činnosti

Další činnosti, kterými se zabývá OPV.

Více...