Domovská stránka OPV


Vítejte na stránkách oddělení povrchových vod (OPV) Českého hydrometeorologického ústavu!

Více informací o oddělení a jeho činnostech najdete pod jednotlivými položkami v levém menu.

OPV v současné době zajišťuje zejména tyto činnosti:

  • metodické vedení poboček ČHMÚ v oblasti primárního zpracování dat (monitorování množství povrchových vod, zpracování a uložení do databáze),

  • metodické vedení poboček ČHMÚ v oblasti sekundárního zpracování dat (režimové zpracování časových řad hydrologických prvků a odvození dlouhodobých charakteristik),

  • metodické vedení poboček ČHMÚ a vývoj aplikací v prostředí geografického informačního systému (GIS) v oblasti povrchových vod,

  • příprava podkladů pro podporu výkonu státní správy,

  • zpracování výzkumných projektů,

  • zpracování hydrologických studií,

  • spolupráce v rámci mezinárodních komisí.