Odkazy


Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Povodí Labe s. p.

Povodí Vltavy s. p.

Povodí Ohře s. p.

Povodí Moravy s. p.

Povodí Odry s. p.

přehrady

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

HEC - HMS (US Army Corps of Engineers)

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo zemědělství