Využití GIS


Využití geografických informačních systémů je nedílnou součástí práce v hydrologii ČHMÚ. Činnost oddělení povrchových vod spočívá především v zajištění vývoje a využití aplikací GIS v povrchových vodách, v metodickém vedení poboček ČHMÚ a zaškolování jejich pracovníků ve využívání GIS.

 

Rozvodnice

Aktuální informace

Datový model rozvodnic 1:10000

Datový model rozvodnic 1:25000

 

Aplikace

AG Posudek

HydroHMS

FFG-CZ