Dlouhodobá průměrná roční výška srážek


Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa [mm] – je určena na podkladě zpracované rastrové vrstvy v GIS odvozené na základě naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v ČR a v přilehlých územích sousedních států za referenční období 1981–2010, viz mapa. Průměrná výška srážek na povodí je odvozena v GIS pomocí aplikace AGPosudek jako průměr z hodnot v jednotlivých pixelech ohraničených rozvodnicí.

 

mapa Pa