Plocha povodí


Plocha povodí A [km2] – je určena z digitální vrstvy rozvodnic základních hydrologických povodí na podkladech závazného digitálního státního mapového díla ČR příslušného měřítka (1:10 000). Pro odvození rozvodnice ve zvoleném profilu je využívána aplikace AGPosudek.

Vrstva rozvodnic je znázorněna v mapovém projektu na adrese: http://hydro.chmi.cz/hydro