Aktuálně


Příspěvek k aktuálnímu suchu a spadlým srážkám

6. 9. 2018

Na portálu ČHMÚ se objevil příspěvek Petra Šercla ohledně vydatných srážek a následného odtoku během uplynulého víkendu. Bilance byly spočítány na levostranných přítocích Moravy, podíl odtoku z vypadlých srážek vychází maximálně 9 %.

odkaz na příspěvek

 

Prezentace ze semináře Suché období 2014 – 2017: vyhodnocení, dopady a opatření

19. 6. 2018

Byly zveřejněny prezentace příspěvků prezentovaných na semináři "Suché období 2014 - 2017: vyhodnocení, dopady a opatření", který se konal na Novotného lávce 30. května tohoto roku. Seminář proběhl pod gescí ČHMÚ, VÚV T. G. M. a ČVTVHS z. s. a odborně se na něm podíleli také pracovníci OPV. Prezentace je možné najít na stránkách České vědecké vodohospodářské společnosti.

http://www.cvtvhs.cz/

 

Rozvodnice základních povodí ke stažení

20. 4. 2018

Byla vydána aktualizovaná verze rozvodnic v měřítku 1:10 000. Data jsou k dispozici v menu Ke stažení. Platnost dat je k 1. 4. 2018.

  

Spuštění aplikace Indikátor přívalových povodní pro sezónu 2018

18. 4. 2018

K dnešnímu dni byla spuštěna aplikace Indikátor přívalových povodní (FFG CZ). Základní informace jsou k dispozici na adrese:

http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg

Podrobnější informace jsou dostupné v mapové aplikaci na ArcGIS Online:

Indikátor přívalových povodní

 

Aktualizované rozvodnice

19. 3. 2018

ČHMÚ, úsek hydrologie, vydává aktualizovanou vrstvu rozvodnic v měřítku 1:10 000. Přehled provedených změn přináší následující dokument. Data budou zveřejněna v průběhu dubna 2018.

rozvodnice-přehled změn

 

Hydrologický seznam povodí

27. 2. 2018

Na základě provedených aktualizací v datové sadě rozvodnic 1:10 000 byl současně aktualizován i hydrologický seznam povodí (v pdf).

hydrologický seznam povodí

 

Den otevřených dveří

20. 2. 2018

24. března, u příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne, se v ČHMÚ uskuteční Den otevřených dveří. Pozvánku lze nalézt pod následujícím odkazem.

Den otevřených dveří v ČHMÚ - pozvánka

 

Seznam vodoměrných stanic

18. 1. 2018

V rámci zpracování monitoringu kvantity povrchových vod pro rok 2018 jsme aktualizovali seznam pozorujících vodoměrných stanic (v pdf). 

seznam vodoměrných stanic 2018

 

Konference Water resources and wetlands

8. 1. 2018

Čtvrtý ročník mezinárodní konference Water resources and wetlands se bude konat 5. - 9. září 2018 v rumunském městě Tulcea. Přihlášky a abstrakty je potřeba odevzdat do 30. ledna. K dispozici jsou webové stránky konference:

http://www.limnology.ro/wrw2018/wrw2018.html

případně stránky na Facebooku:

https://www.facebook.com/limnogeography/

 

Nový rok

2. 1. 2018

Oddělení povrchových vod se připojuje k ČHMÚ s přáním všeho nejlepšího v novém roce.

Aktuality z roku 2017 a starší je možné najít zde.