Aktuálně


Konference Variabilita krátkodobých srážek v hydrologickém modelování

15. 9. 2017

K dispozici je program konference v rámci druhého cirkuláře, viz odkaz:

2. cirkulář

stránky projektu

 

Konference Variabilita krátkodobých srážek v hydrologickém modelování

15. 8. 2017

Jednodenní konference prezentující výsledky tříletého grantového projektu MZE s názvem "Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018" se uskuteční 26. 9. 2017 v prostorách Masarykovy koleje ČVUT. Více informací lze nalézt na webových stránkách projektu.

stránky projektu

 

Workshop Urban Rainfall from Mobile Phone Networks

15. 8. 2017

Jednodenní workshop pořádá International Group on Rainfall Retrieval from Commercial Microwave Links a International Group on Urban Rianfall (IGUR) v rámci konference ICUD2017. Workshop je určen pro odborníky v oblasti monitoringu dešťových srážek a odborníky v oblasti městského odvodnění, kteří mají zájem seznámit se s metodou odhadu srážek pomocí dat z antén sítě mobilních operátorů. Přednášky kombinované s praktickými cvičeními poskytnou účastníkům dovednosti a znalosti umožňující získat data od mobilních operátorů, efektivně je zpracovat a integrovat (asimilovat) s měřeními ze standardních srážkoměrů. Workshop je otevřen i pro zájemce, kteří se neúčastní konference ICUD 2017. Jazykem workshopu je angličtina. (Citace: informační mail ČNVH)

stránky konference

informace o workshopu

 

Manažment povodí a extrémne hydrologické javy, 2. cirkulář

28. 7. 2017

10. - 11. října 2017 proběhne ve Výhních v hotelu Sitno vědecká konference s mezinárodní účastí Manažment povodí a extrémne hydrologické javy. K dispozici je druhý cirkulář a závazná přihláška. Příspěvky je nutné odevzdat do 11. 8. 2017, vyplněnou závaznou přihlášku do 8. 9. 2017. Z druhého cirkuláře je již také zřejmý program konference.

2. cirkulář

závazná přihláška

 

Fotografie z povodní ve čtvrtek 29. června 2017

14. 7. 2017

Do fotogalerie byly přidány fotky z povodňové situace, která se vyskytla na západním okraji Prahy ve čtvrtek 29. června. Fotky byly pořízené v profilech Kocába - ústí, Štěchovice - vodoměrná stanice, Bojovský potok - ústí, Radotín - vodoměrná stanice, Radotínský potok - ústí a Břežanský potok - minizoo.

 

Manažment povodí a extrémne hydrologické javy

10. 5. 2017

10. - 11. října 2017 proběhne ve Výhních v hotelu Sitno vědecká konference s mezinárodní účastí Manažment povodí a extrémne hydrologické javy. První cirukulář je k dispozici pod odkazem. Anotace příspěvků a posterů je možné posílat nejpozději do 22. 5. 2017.

1. cirkulář

 

Vodohospodářská padesátka

25. 4. 2017

44. ročník turistického pochodu Vodohospodářská padesátka se letos uskuteční 15. - 17. 9. 2017 v Krušných horách na Božím Daru. Podrobnější informace by měly být postupně zveřejňovány na stránkách Povodí Ohře, s. p.

http://www.poh.cz/44vh50.htm

 

Nová hydrologická ročenka

12. 4. 2017

Právě vychází Hydrologická ročenka ČR 2015. Pátá kapitola je věnována hydrologickému suchu v tomto roce. Na hydrologické ročence se podílejí pravidelně i pracovníci našeho oddělení. Jednotlivé kapitoly jsou dostupné pod odkazem.

Hydrologická ročenka ČR 2015

  

Aktualizace seznamu vodoměrných stanic

23. 3. 2017

V dokumentech ke stažení byl aktualizován soubor s přehledem pozorujících vodoměrných stanic. V souboru najdete také plochu povodí stanice a přehled veličin, které daná stanice sleduje či vyhodnocuje.

seznam vodoměrných stanic

 

Den otevřených dveří ČHMÚ

21. 3. 2017

V sobotu 25. 3. se u příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne koná v ČHMÚ den otevřených dveří. Podrobnosti jsou k dispozici pod odkazem.

Den otevřených dveří

 

Nové fotografie v galerii

17. 2. 2017

Do fotogalerie byly přidány nové fotografie některých vodních děl (např. Záskalská, Valdek, Padrťské rybníky) a vodoměrných stanic (Hořice).

fotogalerie

 

Sto let od dokončení přehrady Labská

15. 2. 2017

V časopise Vodní hospodářství vyšel zajímavý článek k výročí sto let od dokončení přehrady Labská u Špindlerova Mlýna.

http://vodnihospodarstvi.cz/sto-let-od-dokonceni-prehrady-labska/

 

Nový rok

4. 1. 2017

Máme tu rok 2017. Starší aktuality z roku 2016 je možné najít zde.