logo ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Hydrologický mapový server Českého hydrometeorologického ústavu

Oddělení hydrologické přístrojové techniky

 

OHPT (3160) je pracovištěm zajišťujícím v rámci úseku hydrologie následující hlavní činnosti: 

· doporučení, kompletace a vybavení jednotlivých pracovišť hydrologickou přístrojovou technikou

 

· garance výběru a volby techniky pro automatizaci hydrologických pozorovacích sítí

 

· metodická garance pro provádění měření průtoků hydrometrickou vrtulí a ultrazvukovými průtokoměry ADCP

 

· metodické a organizační zabezpečení metrologie v oboru hydrologie

 

· koordinace výpočetních a měřicích postupů v rámci spolupráce se sousedními státy

 

· testování a posuzování nové techniky pro doporučení aplikace v hydrologické službě

 

· příprava a organizace funkce úředních měřičů v rámci hydrologie ČHMÚ

 

· spolupráce na měření při zvýšených a povodňových průtocích

 

OHPT

 

Kontakty

Podzemní vody

Povrchové vody - stavy

Povrchové vody - průtoky

 

 
 

Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
XXXVII. ročník pochodu Vodohospodářská padesátka
Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Aktuální radarová data | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.1.2000, aktualizována 19.03.2012
Připomínky: robert.zalio [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
mailto: danhelka [
zavináč] chmi.cz