logo ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Oddělení hydrofondu a bilancí

OHFB

Úkoly oddělení

Podzemní vody

Povrchové vody

Pracovníci

Projekty

Hydrologická bilance
Hydrologická ročenka
 

Vysvětlivky


●     DBČ  ……..  databázové číslo stanice
●     ČHP  ……..  číslo hydrologického pořadí
●     číslo v závorce za metaindikátorem udává číslo varianty uložené časové řady
●     číslo za uvedenou variantou udává počet uložených kalendářních roků (včetně neúplných)
●     hvězdička u období udává neúplný rok nebo období roků
●     neúplným rokem se rozumí, chybí-li jedna či více hodnot z časového kroku daného metaindikátoru
        (neúplné roky se netestují pouze u HC)
●     období u každé hydrologické veličiny představuje období uložení dat v režimové databázi ČHMÚ

Metaindikátory hydrologických veličin povrchových vod:
1 QC okamžité průtoky měřené ultrazvukovým průtokoměrem v m3.s-1
2 QD průměrné denní průtoky v m3.s-1
3 QK měsíční kulminační průtoky v m3.s-1
4 QH průměrné hodinové průtoky v m3.s-1
5 QL průměrné denní průtoky v l.s-1
6 HH průměrné hodinové vodní stavy v cm
7 HD průměrné denní vodní stavy v cm
8 HC naměřené okamžité vodní stavy v cm
9 HO okamžité vodní stavy (povodňové vlny) v cm
10 HR ranní vodní stavy v cm
11 TO okamžité teploty vody v °C
12 TD průměrné denní teploty vody v °C
13 TR manuálně měřené teploty vody v °C
14 PO okamžité koncentrace plavenin v g.m-3
15 PD průměrné denní koncentrace plavenin v g.m-3
 
Varianty časové řady:
 
(01) základní
(PR) manuální měření koncentrací plavenin
(PA) měření koncentrací plavenin automatickým vzorkovačem

Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
XXXVII. ročník pochodu Vodohospodářská padesátka
Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Aktuální radarová data | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.3.2000, aktualizována 26.06.2018
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
danhelka [
zavináč] chmi.cz