Fotografie na obálce:
Vodoměrná stanice Ždírec na Úslavě v okrese Plzeň-jih s automatickým záznamem vodních stavů a pozorováním od roku 2004.
Dlouhodobý průměrný průtok ve stanici je 1,96 m3.s-1.
Fotografie pořízena pobočkou Plzeň Českého hydrometeorologického ústavu.
Front cover photo: 
Water gauging station Ždírec on the Úslava River with automatic measurement of water level, located in the Plzen-jih district and with observations since 2004.
The long-term average discharge in the station is 1.96 m3.s-1.
Photo taken by the Plzeň regional office of the Czech Hydrometeorological Institute.
.

Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Iva Sieglerová | tel. +420 244 032 721

Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie

ČHMÚ