Fotografie na obálce:
Měrný objekt pramene PO4007 Velké Kunětice v pohoří Jeseníků s průměrnou vydatností 0,57 l.s-1, pozorování od roku 1971.
Fotografie pořízena pobočkou Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu.
Front cover photo: 
Measured spring PO4007 Velké Kunětice in the mountain range Jeseníky with an average yield of 0.57 l.s-1 , observed since 1971.
Photo taken by the Ostrava branch of the Czech Hydrometeorological Institute.
.

Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Iva Sieglerová | tel. 244 032 721

Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie

ČHMÚ