Český hydrometeorologický ústav

ÚSEK HYDROLOGIE

Hydrologická ročenka České republiky 2017

Fotografie na obálce:
Zaústění Radotínského potoka do Berounky dne 29. 6. 2017 ve 14 hodin.
Fotografie dokumentuje situaci po intenzivních srážkách na povodí Radotínského potoka,
jejichž doba opakování přesáhla v 24hodinovém úhrnu 100 let.
Autorem fotografie je Ing. Radovan Tyl, Ph.D.
Front cover photo: 
Mouth of the Radotín Stream at its confluence with the Berounka River on 29th June 2017 at 2 p.m.
The photograph documents the situation after the intense rainfall in the Radotín Stream catchment.
The 24-hour rainfall totals exceeded the 100-year return period. The author of the photo is Ing. Radovan Tyl, Ph.D.
.

Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Iva Sieglerová | tel. 244 032 721

Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie | ČHMÚ