Český hydrometeorologický ústav

ÚSEK HYDROLOGIE

Hydrologická ročenka České republiky 2016

Fotografie na obálce:
Porovnávací měření přístroji ADCP v profilu Vranov-Hamry na toku Dyje v říjnu 2017.
Zachyceny jsou typy používané v ČHMÚ:
vpředu měřící TRDI Stream Pro, dále SonTek M9 RiverSurveyor na Hydroboardu,
u břehu vpravo SonTek M9 na trimaránu a vlevo TRDI Rio Grande.
Autorem fotografie je Mgr. Šimon Bercha.
Front cover photo: 
Comparison measurements with ADCP instruments at the profile Vranov-Hamry on the Dyje River in October 2017.
Several types of instruments used at the CHMI are taken:
measuring TRDI Stream Pro in the front, SonTek M9 RiverSurveyor on Hydroboard,
SonTek M9 on trimaran close to the river bank on the right, and TRDI Rio Grande on the left.
The author of the photo is Mgr. Šimon Bercha.
.

 


Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Iva Sieglerová | tel. 244 032 721

Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie | ČHMÚ