Český hydrometeorologický ústav

ÚSEK HYDROLOGIE

Hydrologická ročenka České republiky 2015

Fotografie na obálce:
Vyschlé koryto toku Chotýšanky v profilu vodoměrné stanice Slověnice. Fotografie pořízena
dne 1. 9. 2015 v období hydrologického sucha. Autorem fotografie je Mgr. Lucie Petrová.
Front cover photo: 
Dried-out river bed of the Chotýšanka at the water gauging station Slověnice. Photo taken
on 1st September 2015 during the period of hydrological drought. The author of the photo is Mgr. Lucie Petrová.

 


Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Iva Sieglerová | tel. 244 032 721

Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie | ČHMÚ