Český hydrometeorologický ústav

ÚSEK HYDROLOGIE

Hydrologická ročenka České republiky 2014

Fotografie na obálce:
Expoziční plovák na monitoring kvality povrchové vody se zařízeními pro sledování akumulace nebezpečných látek v mlžích a biofilmu.
Fotografie je z dokumentace ČHMÚ.


Front cover photo:
A water quality monitoring floating device intended for active biomonitoring of hazardous substances in bivalves and biofilm.
Photo is from the CHMI documentation.


Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Iva Sieglerová | tel. 244 032 721


Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie | ČHMÚ