Český hydrometeorologický ústav

ÚSEK HYDROLOGIE

Hydrologická ročenka České republiky 2013

 

Fotografie na obálce:
Soutok Vltavy s Berounkou v Praze Lahovicích dne 4. 6. 2013 v 9:30.
Autorem fotografie je RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

Front cover photo: 
The confuence of the Vltava River and the Berounka River in Prague - Lahovice on 4 June 2013 at 9:30 a.m.
Author of the photo is RNDr. Jan Daňhelka, PhD.

Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Iva Sieglerová | tel. 244 032 721

Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie | ČHMÚ