Český hydrometeorologický ústav

ÚSEK HYDROLOGIE

Hydrologická ročenka České republiky 2012

Fotografie na obálce:
Vodočetná lať ve stanici Zbečno na Berounce dne 18. 2. 2012.
Autorem fotografie je Ing. Jan Kubát.
Front cover photo: 
Water gauge at the Zbečno station on the Berounka River 18 February 2012.
Author of the photo is
Ing. Jan Kubát..

Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Iva Sieglerová | tel. 244 032 721

Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie | ČHMÚ