Český hydrometeorologický ústav

ÚSEK HYDROLOGIE

Hydrologická ročenka České republiky 2011

 
Fotografie na obálce:

Prameny PP0893 (vlevo) a PP0785 (vpravo) v lokalitě Úterý (Vidžín) v Plzeňském kraji. Pramen PP0785 se pozoruje od roku 1973, pramen PP0893 od roku 2008. Stavba sdruženého objektu proběhla v roce 2007 v rámci investičního programu ADAPT. K měření vydatností jsou použity Thomsonovy přelivy, automatické měření vydatností obou pramenů zajišťují záznamové přístroje, které jsou umístěné ve společné budce.

Autorem fotografie je Edita Kuchtová.

 
Front cover photo: 
Twins of springs at the site Úterý (Vidžín) in the Plzeň region. Thomson spillways are used for yield measurement, recorders are in the common shelter.

Author of the photo is Edita Kuchtová.

 

.

 


Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Iva Sieglerová

tel. 244 032 721

Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie | ČHMÚ