Český hydrometeorologický ústav

ÚSEK HYDROLOGIE

Hydrologická ročenka České republiky 2010

 
Fotografie na obálce: Osada Předlánce (obec Višňová) během povodňové situace dne 8. srpna 2010.
Snímek pořízen necelý den po kulminaci řeky Smědé (koryto toku v levé části snímku). Autorem fotografie je Ing. Vladimír Fárek.
 
Front cover photo: The The settlement Předlánce (municipality Višňová) during the flood situation of 8th August 2010. The photo was taken in less than one day
after the maximum peak discharge of the Smědá river (the riverbed is on the left side of the photo). The photo was taken by Ing. Vladimír Fárek.

.

 


Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Jitka Nakládalová

tel. 244 032 754

Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie | ČHMÚ