Český hydrometeorologický ústav

ÚSEK HYDROLOGIE

Hydrologická ročenka České republiky 2009

Fotografie na obálce: Říčka Bystrá v obci Veselé na Děčínsku během povodňové situace dne 4. července 2009. Fotografie pořízena zastupiteli obce Veselé.

Front cover photo: The Bystrá stream in the village Veselé in the area of Děčín during the flood on 4 July 2009. The photo was taken by municipal representatives.


Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Jitka Nakládalová

tel. 244 032 754

Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance

Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 6.9.1997, aktualizována 12.05.2011
Připomínky: bercha [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
danhelka [
zavináč] chmi.cz