Český hydrometeorologický ústav

ÚSEK HYDROLOGIE

Hydrologická ročenka České republiky 2008

Fotografie na obálce: Automatická sněhoměrná stanice typu Sommer na klimatologické stanici Svratouch ve Žďárských vrších. Fotografie pořízena dne 19. ledna 2009. 
Front cover photo: Automatic snow pillow (equipment of Sommer- Mess-Systemtechnik) at Svratouch climatological station at Žďárské vrchy Highland (19th of January 2009).

Objednávka tištěné verze Hydrologické ročenky:
Eva Firmanová

tel. 244 032 754

Připomínky:
Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie | ČHMÚ


Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
mailto: danhelka [
zavináč] chmi.cz