Hydrologická ročenka České republiky 2007

Obsah

Titulní strana

 

Obsah

 

Contents

 

Předmluva

 

Titulní strana Výroční zprávy (1907)

 

Seznam tabulek, seznam obrázků, seznam map

 

Seznam vybraných symbolů a zkratek

 

List of tables, list of figures, list of maps

 

List of selected symbols and abbreviations

 

Úvod

 

Introduction

 

I.       

Hydrologická charakteristika roku 2007

II. Hydrologická bilance množství vody
III.  Hydrologická bilance jakosti vody
IV. Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti
V. Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie
VI. Přehled publikovaných prací v roce 2007

 

Přílohy

    

PI.  Přehled hydrologických pozorování v roce 2007
   
PI.1 Úvodní poznámky a vysvětlivky
PI.2 Hydrologické pořadí hlavních povodí
Mapa P.1 Hydrologické pořadí hlavních povodí
PI.3 Přehled hydrogeologických rajonů
Mapa P.2 Hydrogeologické rajony
PI.4 Přehled pozorovacích objektů a profilů:
Mapa P.3 Vodoměrné stanice
Mapa P.4 Vodoměrné stanice se sledováním teploty vody
Mapa P.5 Profily se sledováním plavenin a sedimentů
Mapa P.6 Profily sledování jakosti povrchových vod
Mapa P.7 Prameny se sledováním jakosti podzemních vod
Mapa P.8 Vrty mělkých zvodní se sledováním jakosti podzemních vod
Mapa P.9 Vrty hlubokých zvodní se sledováním jakosti podzemních vod
Mapa P.10 Hlásná síť podzemních vod a pramenů
   
PII. Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ

                            

Objednávka Hydrologické ročenky

 

Tiráž

              

Přílohy na CD (nejsou v tištěné verzi):

 

PI.4.1 Vodoměrné stanice na povrchových vodách
PI.4.2 Profily sledování jakosti povrchových vod
PI.4.3 Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů
PI.4.4 Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod

Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance

Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 6.9.1997, aktualizována 12.05.2011
Připomínky: bercha [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
danhelka [
zavináč] chmi.cz