Hydrologická ročenka České republiky 2006

Obsah

Titulní strana

 

Obsah

 

Contents

 

Předmluva

 

Titulní strana Výroční zprávy (1906)

 

Seznam tabulek, seznam obrázků, seznam map

 

Seznam vybraných symbolů a zkratek

 

List of tables, list of figures, list of maps

 

List of selected symbols and abbreviations

 

Úvod

 

Introduction

 

I.       

Hydrologická charakteristika roku 2006

II. Hydrologická bilance množství vody
III.  Hydrologická bilance jakosti vody
IV. Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti
V. Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie
VI. Přehled publikovaných prací v roce 2006

 

Přílohy

    

PI.  Přehled hydrologických pozorování v roce 2006
   
PI.1 Úvodní poznámky a vysvětlivky
PI.2 Hydrologické pořadí hlavních povodí a působnost poboček ČHMÚ
PI.3 Přehled hydrogeologických rajonů
PI.4 Přehled pozorovacích objektů a profilů
   
PII. Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ

                            

              

Přílohy na CD (nejsou v tištěné verzi):

 

PI.4.1 Vodoměrné stanice na povrchových vodách
PI.4.2 Profily sledování jakosti povrchových vod
PI.4.3 Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů
PI.4.4 Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod

 

Objednávka Hydrologické ročenky

 

Tiráž

 


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance

Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 6.9.1997, aktualizována 12.05.2011
Připomínky: bercha [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
danhelka [
zavináč] chmi.cz