Seznam obrázků

 

Obr. I.1           Průměrné měsíční teploty vzduchu v České republice v roce 2005

Obr. I.2           Průměrné měsíční úhrny srážek v České republice v roce 2005

Obr. I.3           Odtoky v roce 2005 v procentech dlouhodobých průměrných měsíčních průtoků

Obr. I.4           Režim podzemních vod a pramenů v roce 2005

Obr. I.5           Vybrané hydrogramy povodní v roce 2005

Obr. II.1          Průměrné měsíční průtoky a čáry překročení průměrných denních průtoků

Obr. II.2          Režim vydatnosti pramenů ve vybraných skupinách

Obr. II.3          Režim hladin podzemních vod ve vybraných skupinách

Obr. II.4          Základní odtok v roce 2005 ve vybraných skupinách

Obr. III.1         Četnost hodnot vybraných ukazatelů ve vzorcích podzemních vod v roce 2005 podle oblastí povodí

Obr. III.2         Měsíční údaje odtoku plavenin

Obr. III.3         Průměrné měsíční teploty vody a čáry překročení denních teplot vody

Obr. IV.1        Evidenční list hlásného profilu

Obr. IV.2        Ukázka z Odborných pokynů pro hlásnou povodňovou službu

Obr. IV.3        Ukázka z Odborných pokynů pro hlásnou povodňovou službu

Obr. V.1         Průběh pozorovaných vodních hodnot sněhu na vybraných stanicích

Obr. V.2         Průběh velikosti sněhových zásob ve vybraných povodích

Obr. V.3         Operativně vydané předpovědi pro Labe v Ústí nad Labem

Obr. V.4         Výsledky simulací pro Jizeru v Bakově (modře – pozorovaný průtok, červeně – simulovaný průtok, světle modrá – simulovaná vodní hodnota sněhu v mezipovodí)

Obr. V.5         Odvozené N-leté průtoky ve stanici Děčín

Obr. V.6         Průběh rozdílů přirozených a ovlivněných N-letých průtoků

Obr. V.7         Průběh relativních rozdílů přirozených a ovlivněných N-letých průtoků