Hydrologická ročenka České republiky 2004

Content


Foreword

List of tables, List of figures, List of maps

List of selected symbols and abbreviations

Introduction

I.                        2004 hydrological characteristics

                I.1          Hydrological characteristics

                I.2          Hydrological calendar

II.                     Hydrological balance water quantity assessment

                II.1         Introduction

                II.2         Methodology of hydrological balance water quantity assessment

                II.3         Overall balance water quantity assessment

                II.4         Regional evaluation of results of balance water quantity assessment

                            II.4.1       Upper and middle Labe catchment

                            II.4.2       Upper Vltava catchment

                            II.4.3       Lower Vltava catchment

                            II.4.4       Berounka catchment

                            II.4.5       Lower Labe and Ohře catchment

                            II.4.6       Odra catchment

                            II.4.7       Morava catchment

                            II.4.8       Dyje catchment

                II.5         Evaluation of results of balance water quantity assessment for 2002 to 2004

III.                   Hydrological balance water quality assessment

                III.1        Introduction

                III.2        Overall balance water quality assessment

                III.3        Regional evaluation of results of balance water quality assessment

                            III.3.1      Upper and middle Labe catchment

                            III.3.2      Upper Vltava catchment

                            III.3.3      Lower Vltava catchment

                            III.3.4      Berounka catchment

                            III.3.5      Lower Labe and Ohře catchment

                            III.3.6      Odra catchment

                            III.3.7      Morava catchment

                            III.3.8      Dyje catchment

                III.4        Water temperatures

 

IV.                 Processing of data and their disposal to public

                IV.1        Operative information

                IV.2        Regime information

                            IV.2.1     Surface water quantitative data

                            IV.2.2     Groundwater quantitative data

                            IV.2.3     Qualitative data of surface water and groundwater

                            IV.2.4     Information about the activity of the CHMI Prague experimental catchments

                IV.3        Information system of hydrology

                IV.4        Use of operative and regime information

                IV.5        Publication of information on Internet pages

 

V.                    Topical and regional hydrology problems and tasks

                V.1         Information about processing of watershed contours at a scale of 1:25,000

                V.2         Derivation of theoretical flood waves by new methods with view of evaluation of dam safety during floods

                V.3         Discharge measurement using the ADCP System WorkHorse Rio Grande

                V.4         Ice cover on the Vltava River in Prague in January 2004

 

VI.                 Review of hydrological papers and studies in 2004

                VI.1        Annotated bibliography

                VI.2        Bibliography of other works

 


Appendices

PI.       Review of hydrological observations in 2004

PI.1        Initial remarks and explanations

PI.2        Hydrological sequence of main catchments and boundaries of CHMI Regional Offices

PI.3        Review of hydrogeological regions

PI.4        Review of monitoring installations and cross-sections

                PI.4.1     Watergauging stations on surface waters

                PI.4.2     Cross-sections of monitoring of surface water quality

                PI.4.3     Installations for monitoring of yield and quality of springs

                PI.4.4     Monitoring boreholes for monitoring of levels and quality of groundwaters

PII.      Survey of chmi hydrological work places

 


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.10.2005, aktualizována 01.06.2010
Připomínky: rybak - zavináč - chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha