logo ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Hydrologický server Českého hydrometeorologického ústavu

Ostatní výzkumné práce

Výročí povodně 2002 v širších souvislostech - RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

 

Informace

Výstrahy

Předpovědi

Hlásné profily

Jakost vody

Povrchové vody
Podzemní vody
IS Arrow

Ročenky

Bilance

Povodně
Sucho
Ceny A.R.H.
 
 

Předběžná informace o hydrometeorologických aspektech povodní v červnu 2013
Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky
Hydrologická bilance
Projekty na vyhodnocení významných povodní
Oddělení úseku hydrologie
Měřící stanice povrchových vod
Seznam měrných objektů podzemních vod - prameny
Seznam měrných objektů podzemních vod - primární vrty
Seznam měrných objektů podzemních vod - sekundární vrty
Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
XXXVII. ročník pochodu Vodohospodářská padesátka - výsledky
Informační systém Voda České republiky

Český národní výbor pro hydrologii
ČHMÚ


Stránka zřízena 14.10.20013 aktualizována 21.10.2013
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz

© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha
P
odmínky užití

RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
danhelka [zavináč] chmi.cz