logo ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Hydrologický mapový server Českého hydrometeorologického ústavu

 

Ing. Josef Hladný, CSc. (cena udělena 17. 1. 2012)

Za jeho celoživotní přínos k rozvoji hydrologické služby na území České republiky.
Zejména za jeho podíl na vybudování hydrologické prognózní služby a Hydrofondu, za jeho práci ve vedoucích funkcích Českého hydrometeorologického ústavu, za jeho aktivity v mezinárodních agenciích (WMO, UNESCO), za jeho aktivní působení v akademické sféře a výchovu několika generací hydrologů a za jeho neutuchající elán a každodenní práci ve prospěch české a světové hydrologie.

 

 


O ceně | Andreas Rudolf Harlacher

Foto:
Andreas Rudolf Harlacher
| Líc medaile | Rub medaile | Josef Hladný přebírá cenu A. R. Harlachera | Josef Hladný

[English]


Hydrologická bilance | Seznam oddělení úseku hydrologie | Monitoring jakosti vody: IS Arrow | Projekty na vyhodnocení významných povodní | Radarové odhady srážek || Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí | Informační systém Voda České republiky | ČHMÚ


Stránka zřízena 15.3.2012, aktualizována 19.03.2012
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha 
P
odmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
danhelka [
zavináč] chmi.cz