logo ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Hydrologický mapový server Českého hydrometeorologického ústavu

Cena Andrease Rudolfa Harlachera

Andreas Rudolf Harlacher (1842-1890)

Andreas Rudolf Harlacher se narodil 21. září 1842 v Schöfflisdorfu u Curychu v rodině rolníka. V 60. letech 19. století nastoupil jako asistent na curyšskou techniku ke svému bývalému učiteli profesoru Karlu Culmannovi, který se podílel mimo jiné na měření průtoků Rýna v Basileji. Na podzim roku 1869 získal Harlacher místo řádného profesora pro inženýrské vědy na německé technice v Praze, kde se podílel na výchově stavebních odborníků a později působil i ve funkci rektora.

V roce 1875 byla zřízena Hydrografická komise pro Království české jako reakce na extrémní povodně z let 1872, mimořádné sucho 1874 a sérií přívalových povodní 1875 a v souladu se soudobým trendem zakládání hydrologických služeb (Francie). Komise měla dvě sekce, ombrometrickou vedenou prof. Studničkou a hydrometrickou v jejímž čele od počátku stanul právě A. R. Harlacher.

S Harlacherovým jménem tak byly v následujících letech spojeny významné hydrometrické aktivity v Čechách, založení vodoměrné sítě se systematickým pozorováním vodních stavů a především systematické měření průtoků, konstrukce měrných křivek a následně vyhodnocování průtokových množství i vytvoření metodiky predikce vodních stavů na dolním Labi.

Originální byl vývoj jeho elektrického integrátoru pro měření hydrometrickou vrtulí, kterým doplnil Voltmanovu hydrometrickou vrtuli a jež byla oceněna na Světové výstavě v Paříži 1878 zlatou medailí. Harlacherem zdokonalená hydrometrická vrtule byla rovněž uvedena do sériové výroby firmou Ott a definovala tehdejší standard pro tyto přístroje.

Plodný život Andrease Rudolfa Harlachera ukončila jeho předčasná smrt dne 28. října 1890 v Luganu ve věku 48 let.


O ceně

Laureáti:
2012 - Ing. Josef Hladný

Foto:
Andreas Rudolf Harlacher
| Líc medaile | Rub medaile | Josef Hladný přebírá cenu A. R. Harlachera | Josef Hladný

[English]


Hydrologická bilance | Seznam oddělení úseku hydrologie | Monitoring jakosti vody: IS Arrow | Projekty na vyhodnocení významných povodní | Radarové odhady srážek || Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí | Informační systém Voda České republiky | ČHMÚ


Stránka zřízena 15.3.2012, aktualizována 19.03.2012
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha
P
odmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
danhelka [
zavináč] chmi.cz