logo ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Oddělení hydrofondu a bilancí

OHFB

Úkoly oddělení

Podzemní vody

Povrchové vody

Pracovníci

Projekty

Hydrologická bilance
Hydrologická ročenka
 

Vysvětlivky k seznamu pramenů


PČ                    pořadové číslo objektu
DBČ                 databankové číslo
Lokalita            obec,osada (= katastr), název pramene
●  ČHP                číslo hydrologického pořadí (u nepozorovaných objektů nebo zrušených je ČHP ve starém záznamu)
HGR                 číslo hydrogeologického rajónu (u nepozorovaných objektů nebo zrušených je HGR ve starém záznamu)
BALT                nadmořská výška odměrného bodu v m. n.m.(pokud je objekt zaměřen)
PPP                  počátek pozorování (kalendářní rok)
P                        pracoviště (pobočka ČHMÚ) do jehož působnosti objekt patří:
            BR       Brno
            CB       České Budějovice
            HK       Hradec Králové
            OS       Ostrava            
            PL        Plzeň
            PR       Praha
            UL        Ústí nad Labem

pozorované veličiny  uložené v databázi ČHMÚ za období pozorování.
            QP       vydatnost pramene [l.s-1]
            TP        teplota vody pramene [°C]         

čísla uvedená u veličiny znamenají variantu tzv. alternativu  pozorovaného období;
základní variantou (označenou jako varianta 1) jsou skutečné naměřené hodnoty. Ostatní varianty jsou odvozené a jsou upřesňovány podle potřeb a konkrétních požadavků. Varianta  se uvádí povinně u datového záznamu, což umožňuje rozlišit  v jednom roce souběžná měření.

význam čísla varianty (alternativy):

1          základní, výskyt u většiny měření (denních, týdenních), stavů, vydatností a teplot.
Při výskytu obou typů měření (denní, týdenní)v roce, základní variantu má vždy měření denní.

3          měření po úpravách vytvářející očištěné řady z  týdenního měření, varianta základní zůstává v registru zachována

4          měření po úpravách vytvářející očištěné řady z  denního mření, varianta základní zůstává v registru zachována

6          pouze pro  týdenním měřením v případě, že ve stejném roce je v základní variantě měření denní


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
XXXVII. ročník pochodu Vodohospodářská padesátka
Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Aktuální radarová data | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.3.2000, aktualizována 26.01.2015
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
danhelka [
zavináč] chmi.cz