logo ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Oddělení hydrofondu a bilancí

OHFB

Podzemní vody

Povrchové vody

Pracovníci

Projekty

Hydrologická bilance
Hydrologická ročenka
 

Seznam hlavních úkolů oddělení hydrofondu a bilancí (OHFB)


 • odborná správa databáze množství povrchových a podzemních vod, zpracování a aktualizace příslušných  metodických pokynů

 • metodická podpora užívání  replikované hydrologické režimové databáze na pobočkách ústavu

 • zajišťování vývoje uživatelských aplikací databáze režimové hydrologie podle potřeb uživatelů a dalších potřeb rozvoje databáze

 • kontrola a ukládání dat a informací objektů přebíraných v projektu ISPA/FS

 • příprava a poskytování datových výstupů z databáze externím a interním uživatelům (manipulační poplatky, fakturace)

 • příprava podkladů pro  vodohospodářskou bilanci a pro výpočet odovlivněných průtoků

 • spolupráce na zpracování Hydrologické bilance 

 • koordinace a souhrnné zpracování Hydrologické ročenky ČR 2007 včetně zajištění tisku a distribuce

 • souhrnná příprava podkladů pro Statistickou ročenku ŽP, Statistickou ročenku ČR,  zpracovaní údajů pro dotazník Eurostat/OECD

 • zajišťění úkolů National Reference  Center for Water Quantity v rámci EEA

 • zajištění činností vyplývajících ze spolupráce na mezinárodním projektu FRIEND a spolupráce s GRDC Koblenz, GLOWA Elbe

 • zabezpečení presentace množství povrchových a podzemních vod v Informačním systému veřejné správy (podle Vyhlášky č.391/2004 Sb.) a na WEB stránkách ČHMÚ

 • hodnocení ISO procesu Správa datové základny

 • technická správa vrstev GIS v hydrologii na společném GIS serveru, podpora ORACLE SDE, podpora jejich zpřístupňování dalším uživatelům

 • evidence VT v úseku hydrologie,  zajišťování dodávek a oprav HW a SW v úseku hydrologie

 • zajišťování funkce správce hydrologických  serverů (hydrogis, arc)

 • zajišťování funkce člena skupiny bezpečnosti IT (dle bezpečnostní politiky IS ČHMÚ)


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
XXXVII. ročník pochodu Vodohospodářská padesátka
Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Aktuální radarová data | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.3.2000, aktualizována 26.01.2015
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
mailto: danhelka [
zavináč] chmi.cz