logo ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Oddělení hydrofondu a bilancí

OHFB

Úkoly oddělení

Povrchové vody

Pracovníci

Projekty

Hydrologická bilance
Hydrologická ročenka
 

PODZEMNÍ VODY


Státní síť pozorovacích objektů podzemních vod je tvořena vrty a prameny. Ve většině pozorovacích vrtů se měří hladina podzemní vody v poříčních zónách a terasách, část pozorovacích vrtů slouží ke sledování hlubších zvodní.

Stav hladiny podzemní vody (udávaný v metrech od odměrného bodu) se měří pásmem s Rangovou píšťalou nebo elektrokontaktním hladinoměrem. Automatické registrační přístroje s denním záznamem se používají přibližně v 15% mělkých vrtů 90% hlubokých vrtů. Stav hladiny se přepočítává na úroveň hladiny podzemní vody ( v metrech nadmořské výšky). Ve vybraných vrtech se kromě hloubky hladiny měří i teplota vody.

Vydatnost pramenů se zpravidla měří pomocí měrného přelivu a kalibrované nádoby. U pramenů s větší vydatností se používá měrný přeliv Thomsonův nebo Ponceletův a vodočet a vydatnost se počítá pomocí konsumpční křivky.Další měřenou veličinou je teplota vody.

Měření provádějí dobrovolní pozorovatelé jednou týdně, zpravidla ve středu. Na příslušné pobočce ČHMÚ jsou data primárně zpracována a následně uložena do režimové databáze v Oddělení hydrofondu a bilancí. Údaje z vybraných objektů podzemních vod (hlásná síť) se zároveň využívají pro operativní účely v hydroprognózní službě, část těchto objektů je vybavena zařízením pro dálkový přenos měřených dat.
Poznámka pro uživatele MS Internet Exploreru: po načtení mapky vyčkejte na zobrazení ikonky pro zvětšení mapy.

Takto zjištěné hodnoty jsou standardně zpracovávány a poskytovány uživatelům a zákazníkům. Nejčastěji se jedná o údaje o měrném objektu (lokalizace, hloubka vrtu, nadmořská výška, zvodeň, hydrogeologický rajón), řady naměřených hodnot, charakteristiky extrémních hodnot, průměrné hodnoty (měsíční, roční), funkce překročení.

Stavy hladin ve vrtech a vydatnosti pramenů lze poskytnout ve formě základních naměřených hodnot nebo ve formě řad očištěných od antropogenních vlivů a doplněných v úsecích chybějících pozorování.


Seznamy měrných objektů (pozor, velké soubory!)
Prameny
Vrty: 1. část | 2. část


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
XXXVII. ročník pochodu Vodohospodářská padesátka
Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Aktuální radarová data | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.3.2000, aktualizována 19.03.2012
Připomínky: rybak- zavináč - chmi.cz; brzakova @ chmi.cz

© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | P
odmínky užití