logo ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Oddělení hydrofondu a bilancí

OHFB

Úkoly oddělení

Podzemní vody

Pracovníci

Projekty

Hydrologická bilance
Hydrologická ročenka
 

Povrchové vody


Základní pozorovanou veličinou  ve vodoměrných stanicích povrchových vod je vodní stav. Většina stanic je vybavena limnigrafy, které zaznamenávají kontinuálně průběh vodního stavu. Z celkového počtu stanic tvoří více než 80%  automatické měřící stanice, a to buď s místním záznamem nebo s dálkovým přenosem dat. Ve vybraných profilech se pozoruje teplota vody a koncentrace plavenin. Pozorované hodnoty vodních stavů se v odděleních hydrologie poboček ČHMÚ převádějí podle měrných křivek na průtoky. V oddělení hydrofondu se provádí testování a kontroly s následnými opravami a závěrečné uložení do databáze. Po autorizaci jsou data dále zpracovávána a poskytována uživatelům a zákazníkům ve formě časových řad jednotlivých veličin nebo agregované hodnoty (průměry měsíční, sezónní, roční, dlouhodobé průměry, funkce překročení,…)

V současné době probíhá pozorování a měření zhruba na 500 stanicích povrchových vod, jejich rozmístění v rámci ČR je znázorněno na mapce.
Poznámka pro uživatele MS Internet Exploreru: po načtení mapky vyčkejte na zobrazení ikonky pro zvětšení mapy.

Rozsah pozorovaných prvků včetně časových řad uložených v databázi je uveden v seznamu, který obsahuje také údaje o stanicích, které již pozorování ukončily. Vysvětlivky k tomuto seznamu jsou umístěny zde.


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
XXXVII. ročník pochodu Vodohospodářská padesátka
Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Aktuální radarová data | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.3.2000, aktualizována 26.01.2015
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
danhelka [
zavináč] chmi.cz