logo ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Oddělení hydrofondu a bilancí

OHFB

Úkoly oddělení

Podzemní vody

Povrchové vody

Pracovníci

Hydrologická bilance
Hydrologická ročenka
 

Spolupráce na projektech


HEIS ČHMÚ Hydroekologický informační systém ČHMÚ

ISPA/FS Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí

FRIEND Flow Regimes from International Experimental and Network Data

OECD Organisation for Economic co-operation and Development

GRDC Global Runoff Data Centre Koblenz

ETN-R The European Terrestrial Network for River Discharge

EIONET European Enviroment Information and Observation Network

Časová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České republiky (SP/1a6/108/07)


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
XXXVII. ročník pochodu Vodohospodářská padesátka
Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Aktuální radarová data | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.3.2000, aktualizována 26.01.2015
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
mailto: danhelka [
zavináč] chmi.cz