logo ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Oddělení hydrofondu a bilancí

Úkoly oddělení

Podzemní vody

Povrchové vody

Pracovníci

Projekty

Hydrologická bilance
Hydrologická ročenka
 

Zřizovací listinou je Českému hydrometeorologickému ústavu uloženo především zakládat a provozovat měřící stanice a síť, odborně vyhodnocovat výsledky pozorování a měření, vytvářet a spravovat databáze, poskytovat informace o charakteristikách a režimech vybraných prvků.

Hydrofond byl od roku 1972 budován jako dokumentační středisko pro shromažďování, třídění a bilancování údajů o zdrojích povrchových a podzemních vod. V současnosti je primárním posláním OHFB provozovat a aktualizovat databázi množství povrchových a podzemních vod jako základ informačního systému režimové hydrologie. Databáze představuje závěrečný článek celého procesu monitorování množství vod a základnu pro navazující procesy vyhodnocování a poskytování informací.

 


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
XXXVII. ročník pochodu Vodohospodářská padesátka
Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Aktuální radarová data | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.3.2000, aktualizována 26.01.2015
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
mailto: danhelka [
zavináč] chmi.cz