logo ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Hydrologický server Českého hydrometeorologického ústavu

Základní činnosti úseku:

- zřizování a provozování sítě stanic pro pozorování a měření množství a jakosti povrchových a podzemních vod
- sběr a archivace napozorovaných údajů, budování a provoz informačního systému hydrologie
- zpracování naměřených údajů a jejich časové a prostorové zhodnocení
- analýza hydrologických charakteristik a stanovení návrhových veličin
- zabezpečení hydrologické předpovědní a povodňové služby, vydávání aktuálních hydrologických předpovědí a informací
- zpracování regionálních hydrologických studií
- publikace vybraných informací a údajů
- rozvoj a uplatnění hydrologické přístrojové techniky ve všech oborech hydrologické činnosti
- metodické řízení oddělení hydrologie poboček a řešení vývojových úkolů
- plnění mezinárodních závazků


Informace

Výstrahy

Předpovědi

Hlásné profily

Jakost vody

Povrchové vody
Podzemní vody

Ročenky

Bilance

Povodně
Ceny A.R.H.
Další práce
Semináře

Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Prezentace hydrologických a klimatologických dat

Vyhodnocení povodní v červnu 2013
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky

Hydrologická bilance
Informační systém Množství
Projekty na vyhodnocení významných povodní
 Vyhodnocení množství vody ve sněhové pokrývce

Oddělení úseku hydrologie
Seznam měřících stanic povrchových vod
Seznam měrných objektů podzemních vod - prameny
Seznam měrných objektů podzemních vod - primární vrty
Seznam měrných objektů podzemních vod - sekundární vrty
Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky

Český národní výbor pro hydrologii
ČHMÚ


Stránka zřízena 8.3.2000, aktualizována 03.03.2021
Připomínky: milan.rybak [zavináč] chmi.cz

© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha
P
odmínky užití

RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., ředitel Úseku hydrologie
jan.danhelka [zavináč] chmi.cz